คู่สมรสบางคู่ ร่วมเพศโดยไม่มีเสียง(ภาพยนต์เงียบ) แต่ส่วนใหญ่จะมีเสียงตั้งแต่เสียงเบาจนเสียงดัง การเกิดเสียงขณะร่วมเพศแบบคลิปxxxไม่ใช่สิ่งผิดปกติหรือน่าอับอาย เสียงเหล่านี้เรียก เสียงแห่งความรัก (love sound) เสียงที่เปล่งออกมานี้มีตั้งแต่ เสียงแค่นออกทางจมูก ( grunt ) เสียงหอบหายใจ (gasps) หรือ เสียงครวญคราง ( moans)
เสียงและคำพูดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
นอกจากนี้ยังอาจมีการเปล่งเสียงโดยไม่รู้สึกตัวเป็น คำพูด ตั้งแต่คำหวานไพเราะ หรือแม้แต่คำหยาบ เสียงเป็นการแสดงถึงอารมณ์ทางเพศจากคลิปxxxหลากหลาย อีกทั้งเสียงยังเป็นตัวกระตุ้นความพึงพอใจแก่ฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย หญิงโสเภณีจำนวนมากแม้ จะไม่มีอารมณ์ทางเพศ แต่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับชายนักเที่ยว ก็จะเสแสร้งว่าเกิดความพึงพอใจด้วยการใช้เสียงหรือคำพูดต่างๆเพื่อเร้าอารมณ์ทางเพศ
หญิงโสเภณีที่ประสบความสำเร็จในอาชีพดั่งคลิปxxx ต่างอาศัยเทคนิคการใช้เสียง เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง จุดขาย ในการให้บริการทางเพศ
คำหยาบหรือลามก
เรื่องทางเพศบางครั้งก็เป็นเรื่องที่หลุดพ้นสิ่งกีดขวางทางสังคม หรือ ไม่มีข้อกีดกั้นทางสังคม เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว ระหว่างชาย-หญิง (ชาย-ชาย, หญิง-หญิง) คู่นั้น ดัง นั้นระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันแบบคลิปxxx เมื่อมีความตื่นตัวทางเพศ คู่สมรสจำนวนไม่น้อยมักจะพูดเป็นคำพูด หรือเป็นวลีที่พวกเขาไม่อาจพูดในชีวิตประจำวันในสังคม ภาษาเหล่านี้เรียก ภาษาหยาบ (dirty language) ทางการแพทย์เรียก การพูดหยาบๆเวลามีเพศสัมพันธ์ ว่า coprolalia
การพูดหยาบหรือลามกในระหว่างเพศสัมพันธ์เป็นความพึงพอใจของคู่ ที่สะสมมาจากการดูคลิปxxx สมรสหลายๆคู่ เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศหรือกระตุ้นอารมณ์เพศ ลักษณะนี้เป็นภาพอีกด้านหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจแตกต่างจากนิยายแต่ ก็เป็นเรื่องจริง เรื่องจริงเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะก็จริง แต่ก็พบว่าบางคนก็อึดอัด หรือ ขัดใจ ที่คู่ของตนชอบพูดคำหยาบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.